Logo

Frontir

Samtykke for innhenting av personopplysninger

Ved å logge inn på denne tjenesten samtykker jeg til at disse personopplysninger blir samlet inn: Navn, telefonnummer og firmanavn, og til at denne informasjonen blir brukt til å identifisere meg på dette nettstedet.

Vi samler inn opplysninger om dine bevegelser på denne tjenesten for å kunne gi deg en så god og tilpasset brukeropplevelse som mulig.

Trippel-M Levende Bilder AS står som behandlingsansvarlig og du har til enhver til rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Send oss en mail på post@trippelm.no med ditt ønske. Innlogging til nettstedet er avhengig av disse opplysningene for å fungere, så det vil føre til at din konto på nettstedet opphører.

Ingen data forlater EU/EØS i forbindelse med pålogging og bruk av nettsiden.

Tilbake